تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - شیطان در روز غدیر خم
شنبه 13 آبان 1391

شیطان در روز غدیر خم

   نوشته شده توسط: عشاق المهدی(ع)    نوع مطلب :غدیر خم،ولایت ،

جابر از امام باقر علیه السّلام روایت كند كه چون رسول خدا (ص) در روز غدیر خم دست على علیه السّلام را بدست گرفت (و آن حضرت را براى جانشینى خویش منصوب فرمود) شیطان در میان لشكریانش فریاد زد، و هیچ یك از آنها چه در خشكى و چه دریا بجاى نماند جز آنكه بدنبال فریاد او بنزدش دویدند، و گفتند: اى آقا و سرور ما چه بر سرت آمده كه ما تاكنون از تو فریادى وحشتناكتر از این نشنیده بودیم؟ بدانها گفت:

این پیغمبر كارى كرد كه اگر براستى این كار سرانجامى بگیرد هرگز كسى خداى را معصیت و نافرمانى نكند! در پاسخ گفتند: اى آقاى ما تو همانى كه با آدم ابو البشر چنان كردى! و چون منافقان (كه در آن انجمن در غدیرخم حاضر بودند) گفتند: این مرد (یعنى رسول خدا) از روى هواى نفس و دلخواه خود سخن میگوید، و یكى از آن دو نفر(اولی و دومی ملععون) برفیقش گفت: مگر نمى‏بینى كه چشمانش‏ چگونه در كاسه سرش میچرخد؟ گویا دیوانه شده- و مقصودشان رسول خدا (ص) بود- در این موقع شیطان فریادى از روى خوشحالى زد، و دوستانش دوباره گردش را گرفتند، بدانها گفت: آیا دانسته‏اید كه من پیش از این با آدم ابو البشر چه كردم؟ گفتند: آرى، گفت: آدم پیمان خود را شكست ولى بخدا كافر نشد، و اینان هم پیمان شكستند و هم برسول خدا كافر شدند.

و هنگامى كه رسول خدا (ص) از این جهان رحلت فرمود و مردم بجاى على علیه السّلام دیگرى را بخلافت نصب كردند شیطان تاج شاهى بر سر نهاد و منبرى گذارد و روى بالش نشست، و پیادگان و سوارگان خود را جمع كرد و بدانها گفت: شادى كنید تا روز ظهور امام (آن طور كه باید) خداى فرمانبردارى نشود.

امام باقر علیه السّلام این آیه را خواند: «و براستى شیطان گمان خویش را در باره آنها صادق و پابرجا دید، و بجز گروهى از مؤمنان (همگى) پیروى او را كردند» (سوره سبأ آیه 20) امام باقر علیه السّلام فرمود: تأویل این آیه هنگامى بود كه رسول خدا (ص) از این جهان رفت، و گمان ابلیس همان وقتى بود كه در باره رسول خدا (ص) گفتند: او از روى هواى نفس و دلخواه خود سخن میگوید، و شیطان در این موقع گمانى در باره ایشان برد و آنها گمان شیطان را ثابت و درست كردند.


روضه كافى-ترجمه رسولى محلاتى    ج‏2    ص : 186


برچسب ها: شیطان ، غدیر خم ، اولی و دومی ملعون ،