تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - نحوه شهادت شهید مخلص و بی ریا مهدی طهماسبی