تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - عید سعید غدیر خم بر تمام مردم جهان مبارک باد