تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - یهودیان و نصرانیان در قیامت کیانند؟؟؟؟؟؟؟

6- حدیث ایذاء

در مسند احمد از برخى طریقه‏ها روایت شده كه پیامبر فرمود: «هركه على را بیازارد مرا آزرده است. «1» اى مردم، هر كه به على آزار رساند در قیامت یهودى یا نصرانى برانگیخته مى‏گردد.» «2»

1- ذخایر العقبی    ص65        مسند احمد ابن حنبل ج 3  ص 483      و........

2-  مناقب ابن مغازلی ص50        لسان المیزان ج3ص90 و ج4 ص 251        و........


برچسب ها: ملا علی(ع) ، حدیث ایذا ، اذیت ، یهود ، نصرانی ،