تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - برادر رسول الله (ص) کسی نیست مگر مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع)

4- حدیث مواخاة

در مسند احمد بن حنبل از برخى طریقه‏ها چنین روایت شده است:

 «پیامبر میان مسلمانان برادرى نهاد و براى على كسى را برنگزید. او از پیامبر پرسید:

اى رسول خدا میان یارانت برادرى افكندى و مرا وا نهادى؟ پیامبر فرمود: تو را براى خود برگزیدم. تو برادر منى و من برادر توام. اگر كسى زبان بر تو گشود بگو من بنده خدا و برادر فرستاده خدا هستم، پس از تو، تنها دروغزنان چنین پایگاهى را دعوى مى‏كنند. سوگند به آنكه مرا به حق برانگیخته، پیمان برادرى‏ات را به تأخیر نیفكندم‏ مگر از آن رو كه تو را براى خویش برگزینم. «1» و جایگاه تو نسبت به من، جایگاه هارون به قیاس موسى است جز آنكه پس از من پیامبرى نیست و تو برادر و وارث منى.» «2»

در جمع میان صحاح سته از پیامبر آمده است: «دو هزار سال پیش از آفرینش آسمانها بر در بهشت نگاشته بودند كه محمّد پیامبر خدا و على برادر فرستاده خداست.» «3»

1-ینابیع المودة    ص 56      الریاض النضره ج2  ص 168    و.......

2- ینابیع المودة     ص 57     منتخب کنز العمال   ج5 ص 45 و46    و......

3-ذخایر العقبی     ص66         حلیة الاولیاء    ج4 ص 355     و.......

ترجمه نهج الحق و كشف الصدق، ص: 229


برچسب ها: برادری ، ولایت ، رسالت ، غدیر خم ، حضرت علی(ع) ،