تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - نکات ناب در چند سطر ( کاش ما هم عمل کنیم )

معانى الاخبار: تا رسول خدا (ص) كه روزى پیغمبر (ص) به اصحابش فرمود: كدام شما همیشه روزه دارید؟ سلمان ره گفت: من یا رسول الله. فرمود: كدام همیشه شب زنده دارید؟

سلمان گفت: من یا رسول الله. فرمود: كدام هر روز همه قرآن را میخوا ند؟ سلمان گفت: من یا رسول الله، یكى از اصحاب بخشم آمد و گفت: یا رسول الله سلمان مردیست از فارس و میخواهد بر ما گروه قریش ببالد، فرمودى چه کسی همه روز روزه است و گفت: من با اینكه بیشتر روزها میخورد، و فرمودى چه کسی همه شب بیدار است براى عبادت؟ و گفت: من با اینكه بیشتر شبش در خوابست و فرمودى چه کسی هر روز همه قرآن را میخواند؟ و گفت: من با اینكه بیشتر روزش خاموش است.

پیغمبر (ص) فرمود: خموش باش اى فلانى تو را چه با همانند لقمان حكیم از خودش بپرس تا تو را آگاه كند آن مرد به سلمان گفت: اى ابو عبد الله تو نپندارى كه هر روز روزه‏اى گفت: چرا گفتش من تو را بیشتر روزها دیدم كه میخورى، پاسخ داد چنان نیست كه تو پندارى من سه روز در هر ماه روزه‏ام و خدا عز و جل فرموده (160 سوره الانعام) هر كه حسنه‏اى آورد ده برابرش دارد و روزه شعبان را به ماه رمضان پیوندم و این مى‏شود روزه دهر و روزه هر روزه، گفت: تو نپندارى همه شب را زنده دارى؟ پاسخ داد آرى گفتش تو بیشتر شب در خوابى پاسخش داد كه نه چنانست كه تو فهمیدى ولى من از دوستم رسول خدا (ص) شنیدم میفرمود: هر كه با طهارت شب را بخوابد چنانست كه همه شب را احیاء كرده و من با طهارت شب را بسر برم، گفتش نه پنداشتى كه هر روز یك ختم قرآن میخوانى؟ گفتش: آرى، گفت:

تو بیشتر روز را خاموشى پاسخش داد نه چنانست كه تو فهمیدى ولى من شنیدم از دوستم رسول خدا (ص) كه به على (ع) میفرمود: اى ابو الحسن نمونه تو در امتم بمانند سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ است كه هر كه آن را یك بار بخواند یك سوم قرآن را خوانده باشد و هر كه دو بارش بخواند دو سوم قرآن را خوانده، و هر كه سه بار بخواند یك ختم قرآن خوانده، پس هر كه تو را بزبانش دوست دارد یك سوم ایمان دارد، و هر كه بزبان و دلش دوستت دارد دو ثلث ایمان را دارد و هر كه با زبان و دل خود دوستت دارد و با دست هم تو را یارى دهد ایمان كامل دارد، اى على سوگند بدان كه مرا بحق فرستاده اگر همه مردم زمین تو را دوست بدارند چنانى كه همه اهل آسمان دوستت دارند خدا كسى را بدوزخ عذاب نكند و من هر روز سه بار سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را مى‏خوانم و آن مرد برخاست چون كسى كه سنگى بدهانش نهاده‏اند (و نتواند سخن گوید)

آداب و سنن-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ص:114 و 115


برچسب ها: نکات ناب ، نماز ، روزه ، قرآن ، طهارت ، وضو ، پیغمبر(ص) ، امام علی (ع) ، سلمان فارسی(ره) ،