تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - احکام روزه و روزه داری (بخش نهم)
دوشنبه 10 مرداد 1390

احکام روزه و روزه داری (بخش نهم)

   نوشته شده توسط: عشاق المهدی(ع)    نوع مطلب :روزه ،

سلام به خدمت دوستان عزیزم؛

با توجه به اینکه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم این فکر به ذهنم زد که احکامی که در مورد مسائل روزه بیان شده است را برای مخاطبان عزیز روی بلاگ قرار دهم تا اگر نتوانستیم که به رساله ها رجوع کنیم،همینکه در اینترنت میگردیم به احکام این ماه عظیم هم آگاه بشویم.

ضمناً باید عرض کنم که در این پست ها بنده فقط مطالب کلّی را درج کرده ام، اما اگر شما عزیزان سؤالاتی داشتید که مسائل ریزتری را شامل میشد،آنها را در قسمت نظرات برایم بفرستید تا انشاالله پاسخ آنها را نیز در پست های ویژه ای حد اکثر ظرف 24 ساعت برایتان در بلاگ قرار دهم.

برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) 3 صلوات ختم بفرمایید

مبطلات روزه ( فرو بردن تمام سر در آب)

 

1617- اگـر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقى بدن او ازآب بیرون بـاشد بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل مى شود ولى اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقدارى از سر بیرون باشد، روزه باطل نمى شود.

1618- اگر نصف سر را یك دفعه ونصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد كه هیچ وقت تمام سر زیر آب نباشد، روزه اش باطل نمى شود.

1619- اگر قصد داشت كه سر را زیر آب فرو ببرد و شك كرد كه تمام سرزیرآب رفت یانه، بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است.

1620- اگر تمام سر زیر آب برود ولى مقدارى از موها بیرون بماند، روزه باطل مى شود.

1621- اگـر سـر را در گلاب فرو برد بنا بر احتیاط واجب روزه باطل مى شود. چنانكه احـتـیـاط واجب آن است كه سر را در آب هاى مضاف دیگر هم فرو نبرد ولى در چیزهاى دیگر كه روان است اشكال ندارد.

1622- اگر روزه دار بى اختیار در آب بیفتد وتمام سر او را آب بگیرد یافراموش كند كه روزه است وسر را در آب فرو برد، روزه اش باطل نمى شود.

1623- اگر با اطمینان به این كه آب سر او را نمى گیرد، خود را در آب بیندازد وآب تمام سر او را بگیرد، روزه اش اشكال ندارد.

1624- اگر فراموش كند كه روزه است وسر را در آب فرو برد، یا دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید كه روزه است یا آن كس دست خود را بردارد، باید فورا سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد بنا براحتیاط واجب روزه اش باطل مى شود.

1625- اگر فراموش كند كه روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد،روزه و غسل او صحیح است.

1626- اگر بداند كه روزه است و عمدا براى غسل كردن سر را در آب فرو برد چنانچه روزه او مثل روزه رمضان واجب معین باشد، روزه و غسل هر دو باطل است و اگر روزه مستحب باشد یا روزه واجـبـى بـاشـد كـه مـثل روزه كفاره وقت معینى ندارد و تمام كردن آن واجب نباشد غسل صحیح و روزه باطل مى باشد.

1627- اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد اگر چه نجات دادن او واجب باشد، روزه اش باطل مى شود.

رساله عملیه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (دامت برکاته)

 

1618- اگـر روزه دار عـمـدا تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقى بدن او از آب بیرون باشد، روزه اش بـنابر مشهور باطل مى شود، ولى بعید نیست كه این كار روزه را باطل نكند، اگر چه كراهت شدید دارد و رعایت احتیاط در صورت امكان بهتر است.

1619- اگر نصف سر را یك دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد، روزه اش هیچ اشكالى ندارد.

1620- اگر تمام سر زیر آب برود اگر چه مقدارى از موها بیرون بماند، همان حكمى را كه در مساله 1618 گفته شد دارد.

1621- سـر فـرو بردن در غیر آب از چیزهاى روان مانند شیر به روزه هیچ ضررى ندارد، و هم چنین است فرو بردن سر در آب مضاف.

1622- اگـر روزه دار بى اختیار در آب بیفتد و آب تمام سر او را بگیرد، یا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او هیچ اشكالى ندارد.

1623- اگـر بـه خـیـال این كه آب سر او را نمى گیرد، خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد، روزه اش هیچ اشكالى ندارد.

1624- اگـر فـراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید كه روزه است، بهتر آن است كه فورا سر را بیرون آورد ولى چنانچه بیرون نیاورد، روزه اش باطل نمى شود.

1625- اگـر كـسى به زور سر او را در آب فرو برد، روزه اش هیچ اشكالى ندارد، ولى چنانچه در حالى كه زیر آب است، آن كس دست بردارد بهتر آن است كه فورا سرش را بیرون آورد.

1626- اگر روزه دار به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او هر دو صحیح است.

1627- اگـر بـراى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد، اگر چه نجات دادن او واجب باشد، احتیاط مستحب آن است كه روزه اش را قضا كند.

رساله عملیه حضرت آیت الله سیستانی (دامت برکاته)

 

1365- روزه دار بنابر احتیاط واجب تمام سر را عمداً در آب فرونبرد، حتى اگر بقیه بدن بیرون ازآب باشد، اما اگر تمام بدن و قسمتى از سر زیر آب برود ولى مقدارى از سر بیرون باشد روزه باطل نمى شود، فرو بردن سر در مایعاتى مانند گلاب و آبهاى مضاف دیگر حكم آب مطلق را دارد.

1366- اگر نصف سر را یك دفعه و نصف دیگر را دفعه دیگر، در آب فرو برد، روزه اش صحیح است، ولى اگر تمام سر را زیر آب ببرد اما مقدارى از موها بیرون بماند روزه اش اشكال دارد.

1367- كسى كه براى نجات غریق مجبور است سر را در آب فرو ببرد روزه اش اشكال دارد، ولى به عنوان نجات جان مسلمانى این كار واجب است و بعداً قضا كند.

1368- غواصان اگر سر خود را در كلاهك پنهان كنند و با آن زیر آب روند روزه آنها صحیح است.

1369- اگر روزه دار بى اختیار در آب بیفتد، یا او را در آب بیندازند و سر او زیر آب رود، یا فراموش كند كه روزه است سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمى شود، ولى اگر یادش بیاید بنابر احتیاط واجب باید فوراً سر را از آب بیرون آورد.

1370- اگر فراموش كند كه روزه است و به نیت غسل سر را زیر آب كند روزه و غسل او هر دو صحیح است، ولى اگر بداند روزه واجب معین است و عمداً چنین كند بنابر احتیاط واجب هم روزه را باید قضا كند و هم غسل را دوباره انجام دهد.

رسالۀ عملیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

 

1681- اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بیرون باشد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن روزه را بگیرد، ولى اگر تمام بدن را زیر آب ببرد و مقدارى از سر بیرون باشد، روزه باطل نمى شود.

1682- اگر نصف سر را یك دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد، روزه او باطل نمى شود.

1683- اگر شك كند كه تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه او صحیح است.

1684- اگر تمام سر زیر آب برود ولى مقدارى از موها بیرون بماند، روزه باطل مى شود.

1685- احتیاط واجب آن است كه سر را در گلاب فرو نبرد، ولى فروبردن در آب هاى مضاف دیگر و در چیزهاى دیگرى كه روان هستند، اشكال ندارد.

1686- اگر روزه دار بى اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب فرا بگیرد یا فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو ببرد، روزه او باطل نمى شود.

1687- اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب مى رود، چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود، روزه اش باطل مى شود.

1688- اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد یا شخص دیگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب به خاطر آورد كه روزه است یا آن كس دست خود را بردارد، باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه اش باطل مى شود.

1689- اگر فراموش كند كه روزه است و به نیت غسل، سر خود را در آب فرو ببرد، روزه و غسل او صحیح است.

1690- اگر بداند كه روزه است و عمداً براى غسل سر خود را در آب فرو برد، چنانچه روزه او مثل روزه كفاره روزه واجبى باشد كه وقت معینى ندارد، غسل صحیح و روزه باطل مى باشد؛ ولى اگر روزه او واجب معین باشد، اگر با فرو بردن سر در آب قصد غسل كند، روزه او باطل است و بنابر احتیاط واجب، غسل او نیز باطل مى شود، مگر آن كه در زیر آب یا در حال خارج شدن از آب، نیت غسل كند كه در این صورت غسل او صحیح است؛ و اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه او باطل است، مگر آن كه در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج شدن از آب، نیت غسل كند كه در این صورت غسل او صحیح است.

1691- اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد سر خود را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه او باطل مى شود.

1692- ریختن آب روى سر اشكال ندارد ولى اگر مثل آب لوله هاى بزرگ یا آبشار باشد كه یك مرتبه تمام سر را مى پوشاند، اشكال دارد.

1693- زن روزه دار علاوه بر این كه نباید سر خود را زیر آب فروببرد، بنابر احتیاط باید از نشستن در آب نیز خودارى نماید.

1694- اگر روزه دار سر خود را در محفظه اى مانند كلاه غواصى قرار دهد و زیر آب برود، روزه اش باطل نمى شود.

رساله عملیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت برکاته)

 

1605- اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد ، اگر چه باقی بدن او از آب بیرون  باشد  ،  بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد . ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر  بیرون باشد ، روزه باطل نمی شود .

1606- اگر نصف سر رایك دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد ، روزه اش باطل نمی شود .

1607- اگر شك كند كه تمام سر زیر آب رفته یا نه ، روزه اش صحیح است .

1608- اگر  تمام  سر  زیر  آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می شود .

1609- احتیاط واجب آن  است كه سررا در گلاب و در آبهای مضاف دیگر فرو نبرد ولی د رچیزهای دیگری كه روان است اشكال ندارد .

1610- اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا فراموش كند كه روزه است و سر در آ ب فرو برد ، روزه او باطل نمی شود .

1611- اگرعادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب می رود ، چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه اش باطل میشو د.

1612- اگر  فراموش  كند  كه  روزه  است و سر را در آب فرو برد . یا دیگری به زور سر او  را  در  آب  فرو برد ، چنانچه در زیر آب یادش بیاید كه روزه است ، یا آنكس دست خود را بردارد ، باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد ، روزه اش باطل می شود

1613- اگر فراموش كند كه روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد ، روزه وغسل او صحیح است .

 

1614- اگر  بداند  كه  روزه  است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد ، چنانچه روزة  او  مثل  روزة  رمضان  واجب معین باشد ، بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل كند و روزه  را  هم  قضا نماید و اگر روزه مستحب ، یا روزه واجبی باشد كه مثل روزه كفاره وقت معینی ندارد ، غسل صحیح و روزه باطل می باشد .

1615- اگر برای آنكه كسی را از غرق شدن نجات دهد ، سر را در آب فرو برد ، اگر چه نجات دادن او واجب باشد ، روزه اش باطل می شود .

رساله عملیه حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت برکاته)


برچسب ها: احکام ، دین ، فقها ، مراجع ، رساله ، ائمه(ع) ، یاری ، عشق ،