تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - احکام روزه و روزه داری ( بخش هشتم)
دوشنبه 10 مرداد 1390

احکام روزه و روزه داری ( بخش هشتم)

   نوشته شده توسط: عشاق المهدی(ع)    نوع مطلب :روزه ،

سلام به خدمت دوستان عزیزم؛

با توجه به اینکه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم این فکر به ذهنم زد که احکامی که در مورد مسائل روزه بیان شده است را برای مخاطبان عزیز روی بلاگ قرار دهم تا اگر نتوانستیم که به رساله ها رجوع کنیم،همینکه در اینترنت میگردیم به احکام این ماه عظیم هم آگاه بشویم.

ضمناً باید عرض کنم که در این پست ها بنده فقط مطالب کلّی را درج کرده ام، اما اگر شما عزیزان سؤالاتی داشتید که مسائل ریزتری را شامل میشد،آنها را در قسمت نظرات برایم بفرستید تا انشاالله پاسخ آنها را نیز در پست های ویژه ای حد اکثر ظرف 24 ساعت برایتان در بلاگ قرار دهم.

برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان (علیه السلام)  3صلوات ختم بفرمایید

مبطلات روزه ( رساندن غبار غلیظ به حلق )

1612- رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مى كند، چه غبار چیزى باشد كه خوردن آن حـلال اسـت مـثـلا آرد، یا غبار چیزى باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك وبنا بر احتیاط واجب باید غبارى را هم كه غلیظ نیست به حلق نرساند.

1613- اگر بواسطه باد غبار غلیظى پیدا شود وانسان با این كه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد روزه اش باطل مى شود.

1614- احتیاط واجب آن است كه روزه دار دود سیگار و تنباكو و مانند اینهارا هم به حلق نرساند.

1615- اگـر مـواظـبت نكند و غبار یا بخار یا دود ومانند اینها داخل حلق شود، چنانچه اطمینان داشته كه بحلق نمى رسد روزه اش صحیح است.

1616- اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند یا بى اختیار غبار ومانند آن بحلق او برسد روزه اش باطل نمى شود و چنانچه ممكن است باید آن رابیرون آورد.

رساله عملیه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (دامت برکاته)

 

1612- بـنـابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مى كند، چه غبار از چیزى باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد، یا غبار چیزى باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك.

1613- رساندن غبار غیر غلیظ به حلق- بنابر اقوى- روزه را باطل نمى كند.

1614- اگر به واسطه باد غبارى غلیظ پیدا شود و انسان با این كه متوجه است و مى تواند، مواظبت نكند و به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل مى شود.

1615- احتیاط واجب آن است كه روزه دار دود سیگار و تنباكو و مانند اینها را هم به حلق نرساند.

1616- اگر مواظبت نكند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته كه بـه حـلق نمى رسد، روزه اش صحیح است، و اگر گمان مى كرده كه به حلق نمى رسد، بهتر آن است كه آن روزه را قضا كند.

1617- اگـر فـرامـوش كـنـد كه روزه است و مواظبت نكند، یا بى اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه اش باطل نمى شود.

رساله عملیه حضرت آیت الله سیستانی (دامت برکاته)

 

1360- رساندن غبار غلیظ به حلق هرگاه در حلق تبدیل به گل شود و فرو رود روزه را باطل مى كند، در غیر این صورت روزه صحیح است، خواه غبار چیزى باشد كه خوردن آن حلال است مانند آرد، یا غبار چیزى كه خوردن آن حرام است.

1361- هرگاه به واسطه باد یا جارو كردن زمین، غبار غلیظى برخیزد و بر اثر عدم مواظبت به حلق برسد، روزه اش باطل مى شود (همانطور كه در مسأله قبل آمد)

1362- احتیاط واجب آن است كه روزه دار از كشیدن سیگار و تنباكو و سایر دخانیات پرهیز كند و بخار غلیظ نیز به حلق نرساند، ولى رفتن به حمام اشكال ندارد، هرچند فضاى حمام را بخار گرفته باشد.

1363- اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، یا بى اختیار و بدون اراده، غبار و مانند آن به حلق او رسد، روزه اش باطل نمى شود.

1364- درجایى كه احتمال مى دهدغبار یا دود به حلق برسدباید احتیاط كند، ولى اگر یقین یا گمان داشته باشد به حلق نمى رسد روزه اش صحیح است.

رساله عملیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

 

1675- رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مى كند، چه غبار چیزى مثل آرد باشد كه خوردن آن حلال است، یا غبار چیزى مانند خاك باشد كه خوردن آن حرام است.

1676- اگر به واسطه باد، غبار غلیظى پیدا شود و انسان با این كه متوجه است، مواظبت نكند و به حلق برسد، روزه اش باطل مى شود.

1677- احتیاط واجب آن است كه روزه دار دود سیگار و تنباكو و مانند آنها را نیز به حلق نرساند، ولى بخار غلیظ، روزه را باطل نمى كند، مگر این كه در دهان به صورت آب در آید و فرو دهد.

1678- اشخاصى كه به خاطر بیمارى تنگى نفس، به دستور پزشك از وسیله اى استفاده مى كنند كه توسط آن از راه دهان یا بینى استنشاق مى نمایند، چنانچه بدون آن نتوانند روزه بگیرند، استفاده آنان از آن وسیله اشكال ندارد.

1679- اگر مواظبت نكند و غبار یا بخار یا دود و مانند آنها داخل حلق شود، چنانچه یقین داشته كه به حلق نمى رسد، روزه او صحیح است.

1680- اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند یا بى اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه او باطل نمى شود و چنانچه ممكن باشد باید آن را از حلق بیرون آورد.

رساله عملیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت برکاته)

 

1600- رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می كند ، چه غبار چیزی باشد كه  خوردن   آن   حلال   است  مثل آرد ، یا غبار چیزی باشد كه خوردن آن حرام است . و بنابر احتیاط واجب غباری را هم كه غلیظ نیست به حلق نرساند .

1601- اگر به واسطه باد غبار غلیظی پیدا شود وانسان با اینكه متوجه است مواظبت نكند وبه حلق برسد ، روزه اش باطل می شود .

1602- روزه دار باید بخار غلیظی كه در دهان مبدل به آب می شود و نیز بنابر احتیاط واجب دود سیگار و تنباكو و مانند اینها را به حلق نرساند .

1603- اگر مواظبت نكند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود ، چنانچه اطمینان داشته كه به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است .

1604- اگر  فراموش  كند  كه روزه است و مواظبت نكند ، یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق اوبرسد روزه اش باطل نمی شود ، و چنانچه ممكن است باید آن را بیرون آورد .

رساله عملیه حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت برکاته)


برچسب ها: روزه ، حکم ، مراجع ، اعاظم ، اکابر ، روحانیون ، امام زمان(ع) ، روزه دار ،