تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - احکام روزه و روزه داری (بخش پنجم)
دوشنبه 10 مرداد 1390

احکام روزه و روزه داری (بخش پنجم)

   نوشته شده توسط: عشاق المهدی(ع)    نوع مطلب :روزه ،

سلام به خدمت دوستان عزیزم؛

با توجه به اینکه به ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم این فکر به ذهنم زد که احکامی که در مورد مسائل روزه بیان شده است را برای مخاطبان عزیز روی بلاگ قرار دهم تا اگر نتوانستیم که به رساله ها رجوع کنیم،همینکه در اینترنت میگردیم به احکام این ماه عظیم هم آگاه بشویم.

ضمناً باید عرض کنم که در این پست ها بنده فقط مطالب کلّی را درج کرده ام، اما اگر شما عزیزان سؤالاتی داشتید که مسائل ریزتری را شامل میشد،آنها را در قسمت نظرات برایم بفرستید تا انشاالله پاسخ آنها را نیز در پست های ویژه ای حد اکثر ظرف 24 ساعت برایتان در بلاگ قرار دهم.

برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) 3 صلوات ختم بفرمایید

 

مبطلات روزه ( جماع = نزدیکی)

1593- جماع روزه را باطل مى كند، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید.

1594- اگـر كـمـتـر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید، روزه باطل نمى شود.

1595- اگر شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، كفاره بر او واجب نیست و اگـر قـصـد دخـول داشـتـه با علم به مفطر بودن دخول و دخول واقع نشده یا شك در آن نماید روزه اش باطل است و قضاى آن واجب است.

1596- اگرفراموش كند كه روزه است وجماع نماید، یابا اوجماع نمایندبطورى كه از اختیار او خـارج باشد روزه او باطل نمى شود، ولى چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دربین مختار شود بایدفورا از حال جماع خارج شود، واگرخارج نشود، روزه او باطل است.و همچنین اگر خودش از ترس جماع كند روزه اش باطل مى شود.

رساله عملیه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (دامت برکاته)

 

1593- جماع روزه را باطل مى كند، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید.

1594- اگـر كـمـتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید، روزه باطل نمى شود، ولى در شـخـصى كه ختنه گاه ندارد اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود بمقدارى كه گویند نزدیكى كرده روزه اش باطل مى شود.

1595- اگـر عـمـدا قـصد جماع نماید، و شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، روزه او بنابر احتیاط لازم باطل است، و لازم است قضا نماید، ولى كفاره واجب نیست.

1596- اگـر فـرامـوش كـند كه روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، به نحوى كه از اختیار او خارج شود، روزه او باطل نمى شود، ولى چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا جبر او برداشته شود، باید فورا از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

رساله عملیه حضرت آیت الله سیستانی (دامت برکاته)

 

1345- «جماع» (نزدیكى با زن) روزه هر دو طرف را باطل مى كند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید و اگر كمتر از آن باشد و منى هم بیرون نیاید باطل نمى شود و هرگاه شك كند كه این مقدار داخل شده یا نه روزه اش صحیح است.

1346- هرگاه از روى فراموشى جماع كند و یا از روى اجبار بطورى كه هیچ اختیارى نداشته باشد، روزه باطل نمى شود، ولى چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار برطرف شود، باید فورا ترك كند و الا روزه او باطل است.

رساله عملیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

 

1654- جماع روزه را باطل مى كند، اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى نیز بیرون نیاید.

1655- اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى نیز بیرون نیاید، روزه باطل نمى شود، ولى كسى كه آلتش را بریده اند، اگر كمتر از ختنه گاه را نیز داخل كند، بنابر احتیاط روزه اش باطل مى شود.

1656- اگر شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه، روزه او صحیح است و كسى هم كه آلتش را بریده اند، اگر شك كند كه دخول صورت گرفته یا نه، روزه او صحیح است.

1657- در صورتى كه تصمیم به جماع گرفته و توجه داشته باشد كه روزه او باطل مى شود ـ هر چند جماع انجام نگرفته یا به اندازه ختنه گاه داخل نشده و منى نیز بیرون نیامده باشد ـ صحت روزه او محل اشكال است؛ پس باید روزه آن روز را تمام كند و قضاى آن را نیز بجا آورد.

1658- اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نماید یا او را به جماع مجبور نمایند به گونه اى كه از اختیار او خارج باشد، روزه او باطل نمى شود، ولى چنانچه در بین جماع به خاطر آورد یا دیگر مجبور نباشد، باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

رساله عملیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت برکاته)

 

1581- جماع روزه را باطل می كند ، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید .

1582- اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید روزه باطل نمی شود .

1583- اگر شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه ، اگر قصد دخول نداشته  روزه او  صحیح ا ست  ولی  اگر قصد دخول داشته است چه اینكه علم پیدا كند كه دخول واقع نشده یا شك در آن كند روزه اش باطل است و قضا آن واجب است و كسی هم كه آلتش را بریده اند اگر شك كند كه دخول شده یا نه روزه صحیح است .

1584- اگر  فراموش  كند  كه روزه  است  و  جماع نماید ، یا او را به جماع مجبور نمایند ، به طوری كه از خود اختیاری نداشته باشد روزه او باطل  نمی شود  ولی  چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد . باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر نشود  روزه او باطل است .

رساله عملیه حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت برکاته)


برچسب ها: احکام ، روزه ، روزه دار ، ماه رمضان ، روزه گرفتن ،