تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - تشرف به خدمت حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) 2

تشرف سید جعفر قزوینی با پدر بزرگوار خود

------------------------

سید جلیل ، آقا سید جعفر قزوینی می گوید: بـا پدرم - مرحوم آقای سید باقر قزوینی - به مسجدسهله می رفتیم .

وقتی نزدیك مسجد رسیدیم ، به او گفتم : این حرفهایی كه از مردم می شنوم ، یعنی هر كس چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله بیاید حضرت مهدی (ع ) را می بیند، پایه و اساسی ندارد.

پدرم غضبناك متوجه من شد و گفت : چرا اساسی نداشته باشد؟ فقط به خاطر آن كه تو ندیده ای ؟ آیـا هـر چیزی كه تو ندیده ای اصل ندارد؟ و خیلی مرا سرزنش كرد، به طوری كه از گفته خویش پشیمان شدم .

داخل مسجد شدیم .

هیچ كس در آن جا نبود.

وقتی پدرم در وسط مسجد، برای خواندن دو ركعت نـمـاز اسـتـجاره ایستاد،شخصی از طرف مقام حضرت حجت(ع )متوجه او شد و از كنارش عبور نـمـود.

بـه او سلام كرد و با ایشان مصافحه نمود.

دراین جا پدرم به من توجه كرد و پرسید: این آقا كیست ؟ گفتم : آیا او حضرت مهدی (ع )است ؟ فرمود: پس كیست ؟ من به دنبال آن حضرت دویدم ، ولی احدی را نه در مسجد و نه در خارج آن ندیدم.

كمال الدین  ج 2، ص 72، س 37


برچسب ها: مشرف شدن ، دیدار ، یار ، وصال ، عشق ، امام زمان(ع) ،