تبلیغات
امام علی(ع): بشنو و بفهم و باور کن بعد بکار ببند تا رستگار شوی. - خطبه پیغمبر(ص) در رابطه با ماه مبارک رمضان

«برای اینکه بدانیم ماه رمضان چه ماهی است این مطلب را خواهشاً بخوانیم»

شیخ صدوق به سند معتبر روایت كرده از حضرت امام رضا علیه السلام از پدران بزرگواران خود از حضرت امیر المؤمنین علیه و على أولاده السلام كه فرمود: خطبه‏اى خواند براى ما روزى حضرت رسول خدا صلوات الله علیه پس فرمود أیها الناس بدرستى كه رو كرده است به سوى شما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش ماهى است كه نزد خدا بهترین ماهها است و روزهایش بهترین روزها است و شبهایش بهترین شبها است و ساعتهایش بهترین ساعتها است و آن ماهى است كه خوانده‏اند شما را در آن به سوى ضیافت خدا و گردیده‏اید در آن از اهل كرامت خدا نفسهاى شما در آن ثواب تسبیح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عملهاى شما در آن مقبول است و دعاهاى شما در آن مستجاب است پس سؤال كنید از پروردگار خود به نیتهاى درست و دلهاى پاكیزه از گناهان و صفات ذمیمه كه توفیق دهد شما را براى روزه داشتن آن و تلاوت كردن قرآن در آن بدرستى كه شقى و بد عاقبت كسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در این ماه عظیم و یاد كنید به گرسنگى و تشنگى شما در این ماه تشنگى و گرسنگى روز قیامت را و تصدق كنید بر فقیران و مسكینان خود و تعظیم نمائید پیران خود را و رحم كنید كودكان خود را و نوازش نمائید خویشان خود را و نگاه دارید زبانهاى خود را از آنچه نباید گفت و بپوشید دیده‏هاى خود را از آنچه حلال نیست شما را نظر كردن به سوى آن و بازدارید گوشهاى خود را از آنچه حلال نیست شما را شنیدن آن و مهربانى كنید با یتیمان مردم تا مهربانى كنند بعد از شما با یتیمان شما و بازگشت كنید به سوى خدا از گناهان خود و بلند كنید دستهاى خود را به دعا در اوقات نمازهاى خود زیرا كه وقت نمازها بهترین ساعتها است نظر مى‏كند حق تعالى در این اوقات به رحمت به سوى بندگان خود و جواب مى‏گوید ایشان را هر گاه او را مناجات كنند و لبیك مى‏گوید ایشان را هر گاه او را ندا كنند و مستجاب مى‏گرداند هر گاه او را بخوانند اى گروه مردمان بدرستى كه جانهاى شما در گرو كرده‏هاى شما است پس از گرو بدرآورید به طلب آمرزش از خدا و پشتهاى شما گرانبار است از گناهان شما پس سبك گردانید آنها را به طول دادن سجده‏ها و بدانید كه حق تعالى سوگند یاد كرده است به عزت و جلال خود كه عذاب نكند نمازگزارندگان و سجده‏كنندگان در این ماه را و نترساند ایشان را به آتش جهنم در روز قیامت أیها الناس هر كه از شما افطار دهد روزه دار مؤمنى را در این ماه از براى او خواهد بود نزد خدا ثواب بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته پس بعضى از اصحاب گفتند یا رسول الله همه ما قدرت بر آن نداریم حضرت فرمود بپرهیزید از آتش جهنم به افطار فرمودن روزه‏داران اگر چه به نصف دانه خرما باشد و اگر چه به یك شربت آبى باشد بدرستى كه خدا این ثواب را مى‏دهد كسى را كه چنین كند اگر قادر بر زیاده از این نباشد أیها الناس هر كه خلق خود را در این ماه نیكو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزى كه قدمها بر آن لغزد و هر كه سبك گرداند در این ماه خدمت غلام و كنیز خود را خدا در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر كه در این ماه شر خود را از مردم بازدارد حق تعالى غضب خود را در قیامت از او بازدارد و هر كه در این ماه یتیم بى‏پدرى را گرامى دارد خدا او را در قیامت گرامى دارد و هر كه در این ماه صله و احسان كند با خویشان خود خدا وصل كند او را به رحمت خود در قیامت و هر كه در این ماه قطع احسان خود از خویشان خود بكند خدا در قیامت قطع رحمت خود از او بكند و هر كه نماز سنتى در این ماه بكند خدا براى او برات بیزارى از آتش جهنم بنویسد و هر كه در این ماه نماز واجبى را ادا كند خدا عطا كند به او ثواب هفتاد نماز واجب كه در ماههاى دیگر كرده شود و هر كه در این ماه بسیار بر من صلوات فرستد خدا سنگین گرداند ترازوى عمل او را در روزى كه ترازوهاى اعمال سبك باشد و كسى كه یك آیه از قرآن در این ماه بخواند ثواب كسى دارد كه در ماههاى دیگر ختم قرآن كرده باشد أیها الناس بدرستى كه درهاى بهشت در این ماه گشاده است پس سؤال كنید از پروردگار خود كه بر روى شما نبندد و درهاى جهنم در این ماه بسته است پس سؤال كنید از پروردگار خود كه بر روى شما نگشاید و شیاطین را در این ماه غل كرده‏اند پس سؤال كنید از خدا كه ایشان را بر شما مسلط نگرداند الخ و شیخ صدوق روایت كرده كه: چون ماه رمضان داخل مى‏شد حضرت رسول صلى الله علیه و آله آزاد مى‏كرد هر اسیرى كه بود و عطا مى‏نمود هر سائلى را مؤلف گوید كه ماه رمضان ماه خداوند عالمیان است و شریفترین ماهها است و ماهى است كه درهاى آسمان و درهاى بهشت و رحمت گشوده مى‏شود و درهاى جهنم بسته مى‏شود و در آن شبى است كه عبادت در آن بهتر است از عبادت هزار ماه پس تامل نما كه چگونه خواهى بود در شب و روز خود و چگونه نگاه مى‏دارى اعضا و جوارح خود را از معصیتهاى پروردگار خود و مبادا شبها در خواب باشى و روزها غافل از یاد خدا (همانا در خبر است كه: در آخر هر روز از روزهاى ماه رمضان در وقت افطار حق تعالى هزار هزار كس را از آتش جهنم آزاد مى‏كند و چون شب جمعه و روز جمعه مى‏شود در هر ساعتى هزار هزار كس را از آتش جهنم آزاد مى‏كند كه هر یك مستوجب عذاب شده باشند و در شب و روز آخر ماه به عدد آنچه در تمام ماه آزاد كرده است آزاد مى‏كند) پس اى عزیز مبادا بیرون رود ماه رمضان و گناهان تو باقى مانده باشد و در هنگامى كه روزه‏داران مزدهاى خود را بگیرند تو از جمله محرومان و زیانكاران باشى و تقرب بجوى به سوى خداوند تبارك و تعالى به تلاوت كردن قرآن مجید در شبها و روزهاى این ماه و به ایستادن به نماز و جد و جهد كردن در عبادت و بجا آوردن نمازها در اوقات فضیلت و كثرت استغفار و دعا (فَعَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلا أَنْ یَشْهَدَ عَرَفَةَ) و نگاهدار خود را از چیزهائى كه خدا حرام كرده است و از افطار كردن بر چیزهاى حرام و رفتار كن به نحوى كه مولاى ما حضرت صادق علیه السلام وصیت نموده و فرموده كه هر گاه روزه دارى مى‏باید كه روزه دارد گوش و چشم و مو و پوست و جمیع اعضاى تو یعنى از محرمات بلكه از مكروهات و فرمود باید كه روز روزه تو مانند روز افطار تو نباشد) (و نیز فرموده كه: روزه نه همین از خوردن و آشامیدن است تنها بلكه باید در روز روزه نگاه دارید زبان خود را از دروغ و بپوشانید دیده‏هاى خود را از حرام و با یكدیگر نزاع مكنید و حسد مبرید و غیبت مكنید و مجادله مكنید و سوگند دروغ مخورید بلكه سوگند راست نیز و دشنام مدهید و فحش مگوئید و ستم مكنید و بى‏خردى مكنید و دلتنگ مشوید و غافل مشوید از یاد خدا و از نماز و خاموش باشید از آنچه نباید گفت و صبر كنید و راستگو باشید و دورى كنید از اهل شر و اجتناب كنید از گفتار بد و دروغ و افتراء و خصومت كردن با مردم و گمان بد بردن و غیبت كردن و سخن‏چینى كردن و خود را مشرف به آخرت دانید و منتظر فرج و ظهور قائم آل محمد علیه السلام باشید و آرزومند ثوابهاى آخرت باشید و توشه اعمال صالحه براى سفر آخرت بردارید و بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و شكستگى و مذلت مانند بنده‏اى كه از آقاى خود ترسد و ترسان باشید از عذاب خدا و امیدوار باشید رحمت او را و باید پاك باشد اى روزه‏دار دل تو از عیبها و باطن تو از حیله‏ها و مكرها و پاكیزه باشد بدن تو از كثافتها و بیزارى بجوى به سوى خدا از آنچه غیر او است و در روزه ولایت خود را خالص گردانى از براى او و خاموش باشى از آنچه حق تعالى نهى كرده است تو را از آن در آشكارا و پنهان و بترسى از خداوند قهار آنچه سزاوار ترسیدن او است در پنهان و آشكار و ببخشى روح و بدن خود را به خداى عز و جل در ایام روزه خود و فارغ گردانى دل خود را از براى محبت او و یاد او و بدن خود را به كار فرمائى در آنچه خدا تو را امر كرده است به آن و خوانده است به سوى آن اگر همه اینها را به عمل آورى آنچه سزاوار روزه داشتن است به عمل آورده‏اى و فرموده خدا را اطاعت كرده‏اى و آنچه كم كنى از آنها كه بیان كردم از براى تو به قدر آن از روزه تو كم مى‏شود از فضل آن و ثواب آن بدرستى كه پدرم گفت رسول خدا صلى الله علیه و آله شنید كه زنى در روز روزه‏اى جاریه خود را دشنام داد حضرت طعامى طلبید آن زن را گفت بخور زن گفت من روزه‏ام فرمود چگونه روزه‏اى كه جاریه خود را دشنام دادى روزه از خوردن و آشامیدن تنها نیست بدرستى كه حق تعالى روزه را حجابى گردانیده است از سایر امور قبیحه از كردار بد و گفتار بد چه بسیار كمند روزه‏داران و چه بسیارند گرسنگى كشندگان) (و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود كه: چه بسیار روزه‏دارى كه بهره‏اى نیست او را از روزه به غیر از تشنگى و گرسنگى و چه بسیار عبادت كننده‏اى كه نیست او را بهره‏اى از عبادت به غیر تعب اى خوشا خواب زیركان كه بهتر از بیدارى و عبادت احمقان است و خوشا افطار كردن زیركان كه بهتر از روزه داشتن بى‏خردان است) (و روایت شده از جابر بن یزید از حضرت امام محمد باقر علیه السلام كه: حضرت رسول صلى الله علیه و آله به جابر بن عبد الله فرمود اى جابر این ماه رمضان است هر كه روزه بدارد روز آن را و بایستد به عبادت پاره‏اى از شبش را و بازدارد از حرام

شكم و فرج خود را و نگاه دارد زبان خود را بیرون رود از گناهان خود مثل بیرون رفتن او از ماه جابر گفت یا رسول الله چه نیكو است این حدیث كه فرمودى فرمود اى جابر و چقدر سخت است این شرطهائى كه نمودم)


برچسب ها: روزه ، خطبه ، رسول الله(ص) ،